Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan groepslessen, privélessen, cursussen of workshops bij hondengedragsexpert Fieke Offringa/ Hondenschool Heino zijn voor risico van de klant. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

De cursist vrijwaart hondengedragsexpert Fieke Offringa/ Hondenschool Heino voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de cursist geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

De cursist is verplicht lichamelijke beperkingen te melden voordat hij aan een cursus deelneemt.

De organisatie behoudt zich het recht voor een cursist te allen tijde van het terrein te sturen wanneer deze niet de opdrachten van hondengedragsexpert Fieke Offringa/ instructeur(-s) van hondenschool Heino opvolgt en dit tot schade zou kunnen leiden.

Het cursusgeld moet voor de 1ste les betaald zijn. Bij het niet betalen wordt de cursist niet toegelaten tot de les.

Bij betaling van het cursusgeld gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Bij annulering van de gedragsconsulten aan huis en de BAT-privélessen wordt tot 24 uur voor aanvang € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor aanvang wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

Wanneer een cursist bij hondenschool Heino besluit te stoppen wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven. In goed overleg kan er een tijdelijke onderbreking worden ingelast. Het tegoed van de niet gebruikte lessen is maximaal 3 maanden geldig.

Wanneer een deelnemer van een BAT-event besluit te stoppen wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven. Ook bij annulering om welke reden dan ook wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

Van de cursist wordt verwacht op tijd bij de les aanwezig te zijn.

Bij hondenschool Heino is de cursist één en dezelfde persoon uit een gezin. Het is niet mogelijk om tijdens de cursus te wisselen van persoon.

Bij verhindering van een les geeft de cursist dit door op: 06 – 55 77 41 21.

Een geannuleerd les kan niet worden ingehaald.

Op het terrein van hondenschool Heino, op de weg bij de hondenschool en op de locatie van de BAT-privélessen moet de hond zijn aangelijnd.

Wanneer de hond ziek, loops of andere gebreken heeft, moet de cursist vooraf overleggen met de instructeur of hondengedragsexpert Fieke Offringa of de aanwezigheid mogelijk consequenties heeft.

De cursist is verplicht poepzakjes bij zich te hebben. Wanneer de hond zijn behoefte doet, ruimt de cursist dit op.

De hond moet een diervriendelijke halsband (breed) met gesp dragen en/of een tuig om hebben.

Het gebruik van een slipketting of andere hulpmiddelen die stress of pijn veroorzaken bij een hond worden niet toegestaan. Bij twijfel graag overleggen. Het advies is een 3 meter lijn te gebruiken. Een flex- of rollijn is niet toegestaan.

Bij calamiteiten of heel slecht weer heeft de instructeur(-s) het recht de les te annuleren. Dit gebeurt minimaal 1 uur voor aanvang van de les. De les schuift dan op.

Omdat hondenschool Heino met mensen en honden werkt zijn wij van veel factoren afhankelijk. Daarom geven wij geen 100% garantie op het eindresultaat. Onze ervaring is wél, dat een goed eindresultaat afhankelijk is van de inzet van de cursist tijdens de lessen en daarbuiten.

Heino,  juni 2023